top of page

 Becool forløb

Becool er en pendant til Cool Kids Programmet som er et evidensbaseret og effektivt angstbehandlingsprogram. Programmet er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet.

I et Becool forløb introduceres børn og forældre til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen.

I forløbene danner vi sammen et godt fundament som barn og forældre kan bygge videre på. I bliver introduceret for nogle angsthåndteringsstrategier, og jeg hjælper jer i gang med at bruge dem. Men det er børnene og forældrene selv, der bliver eksperter på, hvad der hjælper jer bedst.

For nogle børn er et Becool forløb tilstrækkeligt til at hjælpe dem af med deres angstproblem. For andre skal der mere til f.eks. mere udredning eller mere individuel behandling.

I forløbet oplever de fleste børn og forældre, at de hjælpes ind på en god og hensigtsmæssig udviklingsvej. Nogle når deres mål, og det er fantastisk for de børn og forældre at opleve. 

Angstbehandling: Services

Det gode ved angst er, at der kan gøres noget ved det, og at det kan gå over!

Angstbehandling: Famous Quote

Børn og unge, der vil have gavn af at deltage i et forløb, oplever at være begrænset i dagligdagen i mere eller mindre grad på grund af:

 • Separationsangst

 • Social angst

 • Bekymringsangst

 • Generaliseret angst

 • Panikangst

 • Fobier

 • Selektiv mutisme

 • Tvangstanker og tvangshandlinger/ OCD

 • Somatiske klager

 • Adfærdsproblemer

 • Depression

0751_Invitation_Angst-og-depression-hos-
Angstbehandling: About Me

Forløb

istock_000026428329xxxlarge.jpg

Individuelt forløb

Et individuelt forløb består af 10 sessioner af 60 minutters varighed. Derudover skal I deltage i en forsamtale - forældre og barn (Varighed 60 minutter)

piggybacks

Gruppeforløb MED forældre

I gruppeforløbene  samles 4-5 børn i gruppen. 
Dette forløb er med fuld forældre og børnedeltagelse. 10 gange af 2 timers varighed.  For at deltage i gruppen, skal I som forældre og barn deltage i en forsamtale, hvor vi sammen sikrer os, at jeres deltagelse i forløbet er den rigtige indsats i forhold til jeres barns udfordringer. (Varighed 60 min) 2 måneder efter endt forløb skal I deltage i en opfølgningssamtale (Varighed 60 minutter)

Skærmbillede 2019-02-01 kl. 13.29.33.png

Gruppeforløb UDEN forældre

I gruppeforløbene samles 4-5 børn i gruppen. I forældrene inviteres til et informationsmøde om forløbet. Der vil efter hver gang blive sendt en mail til jer om, hvad vi har arbejdet med. I vil kunne læse, hvad der bliver jeres opgave derhjemme, i forhold til at støtte jeres barn i brugen af de redskaber, de skal øve sig på at anvende, når bekymringerne eller angsten banker på. Det kræver en ekstra indsats af jer forældre at holde jer opdateret på jeres barns udvikling, så I kan støtte, forstå og bakke op, om de strategier barnet lærer i forløbet. Ved afslutningen af forløbet vil I ligeledes blive inviteret til et afsluttende møde.

Børnene skal deltage 10 gange af 2 timers varighed. 2 måneder efter endt forløb skal I deltage i en opfølgningssamtale (Varighed 60 minutter)

Angstbehandling: Resources
bottom of page